Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal
Tid: Mandag 27. okt.kl.16.30
Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund

Årsmøtet avvikles under dag 1 av Bibliotekdagane

 Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av 2 referenter
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Virkeplan for kommende periode
 8. Budsjettforslag
 9. Innkomne saker
 10. Valg
 11. Utdeling av Bibliotekprisen

Velkommen!

Molde, 23.9.2014

For styret

Evy Sisilie Bergum
leder