Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Styrearbeidet
I perioden 20.02.14 – 27.10.14 har følgende personer hatt disse vervene:

Styret:
Leder: Evy Sisilie Bergum (til 2014)
Nestleder: Elisabeth Soleim (til 2015)
Kasserer: Anne Marit Huse (til 2015)
Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen (til 2014, på gjenvalg)
Styremedlem: Claus Christian Hansen (til 2014, på gjenvalg)

Varamedlemmer:
Heidi Holen (til 2015)
Vigdis Kjørsvik Ødegård (til 2015)
Vidar Kursetgjerde (til 2014, på gjenvalg)

Revisorer:
Gudrun Refstrup (til 2014, på gjenvalg)
Anne Husøy (til 2014, på gjenvalg)

Valgkomite:
Marit Gravem Stølen (til 2014)
Lise Bull (til 2014)
Rune Tokle (til 2014)

Styremøter:
Styret har hatt 4 møter hvorav alle har vært i Molde. Mellom møtene har det vært telefon- og e-post-kontakt i forbindelse med gjennomføring av vedtak. Oppmøtet har vært godt.

Aktiviteter, møter og representasjon

  • Årsmøtet for 2013 ble av praktiske årsaker ikke avholdt før 20. febr.2014 på Molde Fjordstuer. Det blir derfor avholdt to årsmøter i inneværende år.
  • Under NBF sitt landsmøte i Trondheim 26. mars, var lokallaget representert ved Evy Sisilie Bergum og Claus Christian Hansen.
  • Planlegging av Bibliotekdagene i Kristiansund 27. – 28. okt. i samarbeid med fylkesbiblioteket og gjennomføring av årsmøtet 27. okt. samme sted, har vært hovedsak i denne korte arbeidsperioden. Styret var svært fornøyd med å kunne stille med professor Jofrid Karner Smidt som holdt foredrag om kvalitet i litteraturen under lokalavdelingas faglige del.
  • Lokallaget har tatt i bruk den nye hjemmesiden i henhold til NBF sine retningslinjer. Lokallaget sine nettsider har blitt brukt til å informere om styresammensetninga i perioden, innkalling til årsmøte og fagdag, årsmøtereferat,virkeplan og invitasjon til å komme med forslag til utdeling av Bibliotekprisen for Møre og Romsdal.

Presse
Styret har i perioden ikke lyktes med å være så aktiv på området som tenkt. Årsmøteperioden ble derimot avslutta med en uttale fra Årsmøtet i Kristiansund 27.10. Den fokuserte spesielt på det framlagte statsbudsjettet, den reviderte biblioteklova og på utfordringene i bibliotekdrifta for Rauma folkebibliotek, Spjelkavik filial av Ålesund bibliotek og opprettholdelse av bokbåten Epos. Uttalen blir lagt ut på nettsidene.

Samarbeid
Samarbeidet med NBF sentralt har vært bra. Vervearbeidet i 2014 må derimot sies å ha ligget nede.Styret har samarbeidet med Fylkesbiblioteket om Bibliotekdagene

Økonomi
Ved avslutning av regnskapsåret har lokallaget trangt med midler. Årsaken ligger først og fremst i nevnte 2 årsmøter på ett år, styrets deltakelse på landsmøtet til NBF i Trondheim og stipender til landsmøtet. Problemet vil bli avhjulpet når aktivitetstilskuddet fra NBF kommer.

Elnesvågen/Molde, 21.10.14

Evy Sisilie Bergum (leder)                            Tina Opsahl Thorstensen (sekretær)