Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og nåsituasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal

Vi som bor i Norge er så heldige at vi har ei biblioteklov. Denne ble revidert i fjor. I målsettingsparagrafen står det bl.a.: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Med tanke på det økte kravet i lova til utadretta virksomhet, foreslår statsbudsjettet et tillegg på 20 mill. til Nasjonalbiblioteket,som igjen skal dele ut midlene til bibliotek som søker om utviklings- og prosjektmidler. Vanligvis kreves minst 40 % egenandel. Men de økte ressursene til Nasjonalbiblioteket er et sterkt signal til kommunene om å satse på bibliotek.

Hvordan står det så til her i Møre og Romsdal? Mange steder jobbes det veldig bra med nettopp formidling og åpne arrangement som er slik i fokus for profilen til det moderne biblioteket. Men Norsk Bibliotekforening i Møre og Romsdal ser tre mørke skyer på himmelen:

  • I Romsdal er Rauma folkebibliotek, som for ikke mange år siden nærmest var et flaggskip i fylket, i løpet av få år nedpint på alle driftsområder: Bokbussen ble nedlagt i 2012 uten at anna tilbud kom i stedet. Store deler av mediabudsjettet ble kutta fra 2011. Kun 1 stilling ved biblioteket gjenstår av 3.5. Åpningstida er redusert. Lokalavdelinga i Møre og Romsdal kjenner ikke til lignende nedskjæringer i fylket på så kort tid. Det har i det siste pågått en debatt om dette i Åndalsnes Avis. Den er også nådd nettsidene til Biblioteknorge som et skrekkeksempel på hvor kort tid det kan ta å bygge ned det som møysommelig er bygd opp.
  • På Sunnmøre er Spjelkavik filial av Ålesund bibliotek nok en gang foreslått nedlagt. Det er ikke lenger enn siden 2012 at forrige slag stod. Spjelkavik filial på Moa ligger i en folkerik del av kommunen med mange barn og høyt utlån.
  • Bokbåten Epos har i 51 år besøkt små steder i fylket vårt, Sogn og Fjordane og Hordaland. I 2012 fikk Epos Bibliotekprisen for Møre og Romsdal for sin tjeneste.Nå kommer signal om at Sogn og Fjordane vil gå ut av ordninga. Årsmøtet i Norsk bibliotekforening vil understreke at båten er en viktig ressurs for mange barn sine første bibliotek- og kulturopplevelser. For å gi tjenesten stabil drift, vil årsmøtet oppfordre Norsk Bibliotekforening sentralt om å arbeide for å få drifta av bokbåten inn på statsbudsjettet.

Norsk Bibliotekforening minner om at bibliotekdrift i både oppgang og nedgang slår aller mest ut for barn og unge. Politikere lokalt og sentralt bekymrer seg for redusert leseevne og frafall i videregående skole. Satsing på biblioteka hjelper både på disse problema og på forståelsen av biblioteka som en forkjemper for demokratiske verdier.

Kristiansund, 27. okt. 2014

Årsmøtet i Norsk Bibliotekforening, avd. Møre og Romsdal