Innkalling til årsmøte 2015

Tid: Onsdag 28. oktober kl. 15.00 – 16.00

Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde

Årsmøtet avvikles rett etter Bibliotekdagen 2015 i Møre og Romsdal

15:00 – 15:30: Utdeling av Bibliotekprisen i Møre og Romsdal
15:30 – 16:00: Årsmøte i NBF Møre og Romsdal

Saksliste

 1. Utdeling av Bibliotekprisen 2015
 2. Åpning av Årsmøtet
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av 2 referenter
 6. Årsmelding
 7. Regnskap
 8. Budsjettforslag
 9. Virkeplan for kommende periode
 10. Innkomne forslag
 11. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 10 må være styret i hende senest 23. oktober 2015. Beklager kort frist! Saker sendes på e-post til annetteekoch@gmail.com

Årsmelding og virkeplan vil bli sendt ut i egen e-post. Disse deles også ut på Årsmøtet. Regnskap og Budsjett deles ut på Årsmøtet. Valgkomiteen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!