Kom med forslag til Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal skal på årsmøtet 28. okt. under Bibliotekdagen i Molde dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015.

Prisen tildeles et bibliotek (folke-, skole- eller enkeltpersoner) som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Møre og Romsdal. Kriterier for utdelingen kan være spennende tiltak som er gjort i forbindelse med litteratur- og kulturformidling, nytenkning, synliggjøring, biblioteket som debattarena etc. Vi søker et bibliotek som har gjort noe utenom det vanlige.

Prisen kan også tildeles en person som har gjort en viktig innsats for biblioteksaken i fylket.

Vi vet det finnes mange flinke bibliotekfolk i fylket vårt. Styret i NBF avd. Møre og Romsdal oppfordrer herved til å komme med kandidater til prisen for 2015.

Styret er jury.

Vi ber om at forslag med begrunnelse blir sendt til annette.koch@smola.kommune.no innen 17. oktober.