Årsmelding 2015 for Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

1. Medlemmer
Lokalforeningen hadde pr. 23.10.2015 132 medlemmer. 63 personlige medlemmer og 69 institusjonsmedlemmer.

2. Det nye styret ble konstituert med følgende funksjoner
Leder: Annette E. Koch (2014-2015)
Nestleder/web: Elisabeth Solheim (2013-2015)
Sekretær: Tina O. Thorstensen (2014-2016)
Kasserer: Anne Marit Huse (2013-2015)
Styremedlem: Claus Christian Hansen (2014-2016)

Vara: Heidi Holen, Volda vgs. (2013-2015)
Vara: Vigdis Ødegård, Vestnes bibliotek (2013-2015)
Vara: Marit S. Loe, Høgskolen i Kristiansund (HiKSU) (2014-2016)
Vara: Vidar Kursetgjerde, Møre og Romsdal fylkesbibliotek (2014-2016)

Revisor: Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek (2014-2015)
Revisor: Pia Dreyer, Fræna folkebibliotek (2014-2015)

Valgkomitè:
Marit Gravem Stølen, Tingvoll folkebibliotek (2014-2015)
Lise Bull, Fræna folkebibliotek (2014-2015)
Elisabeth Kjærstad, Sula folkebibliotek (2014-2015)

3. Aktiviteter og styremøter 2014-2015
Styret har hatt 5 styremøter, hvorav det har vært to telefonmøter vha. NBFs konferansetelefon og har jobbet med følgende saker etter virkeplanen:

 1. Være mest mulig i takt med virkeplana til NBF. Kartlegging av kommuneøkonomien ved fylkets biblioteker. Sendt ut skjema til bibliotekene via NBF til hjelp i kartleggingen av statistisk materiale til bruk i politisk arbeid.
 2. Følge opp politiske innspill og komme med utspill som synliggjør bibliotekenes situasjon og utvikling i Møre og Romsdal. Politisk appell ble avholdt på Rauma bibliotek, november 2014 etter budsjettsituasjonen var klarlagt, v/leder Annette Koch.
 3. Avholdt Årsmøte 2015, i forbindelse med Bibliotekdagen i samarbeid med Fylkesbiblioteket.
 4. Utdeling av Bibliotekprisen. Bibliotekprisen ble overrakt fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær (se pressemelding). Prisen var en skulptur av kunstneren Lars Birger Wilhelmsen.
 5. Avholdt Bibliotekdagen på hotell Alexandra i Molde 28. oktober i samarbeid med Fylkesbiblioteket. Program for dagen:
  Nasjonalbibliotekets digitale tjeneste: bokhylla.no v/ Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket
  Den nasjonale bibliotekstrategien: Bibliotekstrategier – ny tid, nye bibliotek? v/førsteamanuansis Øivind Frisvold, Høgskolen i Oslo og Akershus
 6. Delta på møter og kurs i regi av NBF. Leder måtte melde avbud på Organisasjonsdagene i år pga. at det sammenfaldt med Bibliotekdagen og Årsmøtet i fylket.
 7. NBF, avd. Møre og Romsdal i media:
  Politisk innlegg i avisen Rauma i forbindelse med politisk appell på Rauma bibliotek
  Radiointervju i forbindelse med Bibliotekprisen (NRK Møre og Romsdal). Pressemelding sendt ut til fylkets aviser.
 8. Kommune- og fylkestingsvalg 2015. Styret hadde ingen aktiviteter i forbindelse med valget.
 9. Jobbe for studietur i smarbeid med fylkesbiblioteket. Styret har tatt studietur opp til debatt, også i plenum på bibliotekledermøtet (forslag om det nye biblioteket i Birmingham i UK eller det nye biblioteket i Århus DK), men det har ikke fremkommet noen konkrete planer om gjennomføring.

4. Økonomi
Lokallaget søkte om og mottok driftstilskudd på kr. 4000.- i støtte fra fylkeskommunen. Vi mottok et brev, 08.10 då. om endring av praksis for tildeling av fylkeskommunale kulturtilskudd. Det betyr i praksis at NBF ikke trenger å søke om driftstilskudd de neste tre år, fordi det nå gjøres om til faste treårige tilskudd for 2016-2018 pga. stabil drift gjennom år.
Vi fikk utbetalt det faste driftstilskudd kr. 7.750,- fra NBF, men bare 5.000,- i aktivitetstilskudd. Vi har søkt om, og budsjettert med kr. 10.000,- for 2016

5. Råd og utvalg i Norsk Bibliotekforening 2014-2016
Annette Koch er medlem av Hovedstyret i NBF, 3. vararepresentant for 2. periode (2014-2016)

6. Samarbeid mellom NBF sentralt og lokalt
Styret må til enhver tid være medlem av NBF sentralt. Man kan melde seg inn i løpet av perioden. Det skal formaliseres i NBFs vedtekter. NBF skal ha bedre rutiner på å følge opp lokallagene i tiden fremover.

Smøla/Elnesvågen 27. oktober 2015

Annette E. Koch (leder)                                                                         Tina o. Thorstensen (sekretær)