Utlysing av stipend

Se hit alle medlemmer i NBF Møre og Romsdal?

Har du veldig lyst til å delta på Det 75. norske bibliotekmøte i mars? Er du skolebibliotekar og kunne tenkt deg å delta på Nordnorsk skolebibliotekseminar og årsmøte i NBF Skole i forkant av Bibliotekmøtet?
Da kan du søke stipend hos oss! Send din søknad på epost til leder.

Vi prioriterer skolebibliotekarer, men andre kan også søke

Søknadsfrist 27. januar 2016

Det 75. norske bibliotekmøte