Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Tid: Mandag 12. september kl. 15.30 – 16.15
Sted: Scandic Hotel Kristiansund
Årsmøtet avholdes etter dag 1 av Bibliotekdagene 2016, som er et samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal.

Saksliste:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Konstituering
  ¤ Valg av møteleder
  ¤ Valg av to referenter
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjettforslag
 7. Virkeplan for kommende periode
 8. Innkomne forslag
 9. Valg

Saker som ønskes tatt opp under punkt 8 må være styret i hende senest 22. august 2016. Eventuelle saker sendes til leder på anna.marie.jensen@nesset.kommune.no

Årsmelding, virkeplan, regnskap og budsjettforslag deles ut på årsmøtet.
Valgkomiteen legger frem sitt forslag på møtet.
Vel møtt!

Eidsvåg 07.08.2016
For styret i Norsk Bibliotekforening, avd. Møre og Romsdal
Anna Marie Jensen
leder

Ein tanke om “Innkalling til årsmøte 2016

Comments are closed.