Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Tid: Onsdag 20. september kl. 17.00–18.00.
Stad: Hotel Scandic Parken, Ålesund

Årsmøtet vert gjennomført etter fyrste dag av Bibliotekdagane 2017, som er eit samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal.

Saksliste:

  1. Utdeling av bibliotekprisen 2017
  2. Opning av årsmøtet
  3. Konstituering
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste
  5. Årsmelding
  6. Rekneskap
  7. Budsjettforslag
  8. Verkeplan for komande periode
  9. Innkomne forslag
  10. Val

Saker som bør takast opp under punkt 10 må meldast til styret innan onsdag 6. september 2017. Eventuelle saker skal sendast til torgeir-brun@live.no

Årsmelding, verkeplan, rekneskap og budsjettforslag vert tilsendt to veker før årsmøtet.
Valkomitéen legg fram sitt forslag på møtet.

Vel møtt!

For styret i Norsk Bibliotekforening, avdeling Møre og Romsdal
Torgeir Brun
Fungerande leiar