Kunngjering av årsmøte 2018

Tid: Onsdag 5. september kl. 15.30
Stad: Quality hotel Alexandra, Molde

Årsmøtet vert gjennomført under fyrste dag av Bibliotekdagane 2018 som er eit samarbeid med Møre og Romsdal fylkesbibliotek.

Saksliste
1. Utdeling av bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2018
2. Opninga av årsmøtet ved leiar Torgeir Brun
3. Konstituering
a) Val av møteleiar
b) Val av to referentar
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Budsjettforslag
8. Verkeplan for komande periode
9. Innkomne forslag
10. Val

Saker som medlem ynskjer take opp under punkt 9 må meldast til styret innan onsdag 15. august 2018. Eventuelle saker skal sendast til norskbibliotekforeningMR@gmail.com.

Årsmelding, verkeplan, rekneskap og budsjettforslag vert sendt ut i eigen e-post. Desse vert òg delt ut på årsmøtet. Valkomité og styre legg fram sine valforslag på møtet.

Vel møtt!

Sunndalsøra 8. august 2018
For styret
Torgeir Brun
Leiar