Kunngjering årsmøte 2020

Tid: 3.mars 2020 kl. 18.00 – 18.45
Stad: Scandic Alexandra, Molde
Årsmøtet blir gjennomført dagen før fylkesbiblioteket sitt Biblioteksjefmøte 2020.
Saksliste
1. Utdeling av bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2020
2. Opninga av årsmøtet ved leiar Mona Iren Auganæs
3. Konstituering
a) Val av møteleiar
b) Val av to referentar
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Årsmelding
6. Rekneskap
7. Budsjettforslag
8. Verkeplan for komande periode
9. Innkomne forslag
10. Val
Saker som medlemmer ønskjer ta opp under punkt 9 må meldast til styret innan onsdag 26.02.2020. Eventuelle saker skal sendast til norskbibliotekforeningMR@gmail.com
Årsmelding, verkeplan, rekneskap og budsjettforslag blir sendt ut i eigen e-post. Desse blir òg delt ut på årsmøtet. Valkomité og styre legg fram sine valforslag på møtet.
Vel møtt!
Ulsteinvik, 27.01.2020
For styret
Mona Iren Auganæs
Leiar