Stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund

Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal lyser ut stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund 18. – 20. mars 2020. Det kan søkes om dekning av alle, eller deler av, utgiftene til både dagpakke(r) på møtet og reise. Stipendmottakeren må være personlig medlem i Norsk bibliotekforening. Vi tenker spesielt på ansatte ved bibliotek som har dårlig økonomi og derav få muligheter til å delta på bibliotekfaglige møter, og den relativt kostbare reisen som må påregnes denne gangen fra vår kant av landet til Haugesund.
Søknad med begrunnelse for at man søker stipend, hvor mye man søker om og budsjett over utgiftene sendes til: NorskbibliotekforeningMR@gmail.com
De som får stipend må skrive en liten rapport/reisebrev fra møtet.