Arkiv: Nyhet

Stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund

Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal lyser ut stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund 18. – 20. mars 2020. Det kan søkes om dekning av alle, eller deler av, utgiftene til både dagpakke(r) på møtet og reise. Stipendmottakeren må være personlig medlem i Norsk bibliotekforening. Vi tenker spesielt på ansatte ved bibliotek som har … Les meir om Stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund

Kven fortener Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2017?

Norsk bibliotekforening, avdeling Møre og Romsdal skal på årsmøtet 20. september under Bibliotekdagane i Ålesund, dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2017.  Kven vil du nominere? Prisen vert tildelt ein person, institusjon eller organisasjon som har utvikla, synleggjort eller på annan måte fremja biblioteka og arbeidet deira i fylket på ein spesielt god måte. … Les meir om Kven fortener Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2017?

Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017 Tid: Onsdag 20. september kl. 17.00–18.00. Stad: Hotel Scandic Parken, Ålesund Årsmøtet vert gjennomført etter fyrste dag av Bibliotekdagane 2017, som er eit samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. Saksliste: Utdeling av bibliotekprisen 2017 Opning av årsmøtet Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Rekneskap Budsjettforslag Verkeplan for komande periode … Les meir om Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 Tid: Mandag 12. september kl. 15.30 – 16.15 Sted: Scandic Hotel Kristiansund Årsmøtet avholdes etter dag 1 av Bibliotekdagene 2016, som er et samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. Saksliste: Åpning av årsmøtet Konstituering ¤ Valg av møteleder ¤ Valg av to referenter Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Regnskap … Les meir om Innkalling til årsmøte 2016

Utlysing av stipend

Se hit alle medlemmer i NBF Møre og Romsdal? Har du veldig lyst til å delta på Det 75. norske bibliotekmøte i mars? Er du skolebibliotekar og kunne tenkt deg å delta på Nordnorsk skolebibliotekseminar og årsmøte i NBF Skole i forkant av Bibliotekmøtet? Da kan du søke stipend hos oss! Send din søknad på … Les meir om Utlysing av stipend

Innkalling til årsmøte 2015

Tid: Onsdag 28. oktober kl. 15.00 – 16.00 Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde Årsmøtet avvikles rett etter Bibliotekdagen 2015 i Møre og Romsdal 15:00 – 15:30: Utdeling av Bibliotekprisen i Møre og Romsdal 15:30 – 16:00: Årsmøte i NBF Møre og Romsdal Saksliste Utdeling av Bibliotekprisen 2015 Åpning av Årsmøtet Godkjenning av innkalling og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2015

Kom med forslag til Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal skal på årsmøtet 28. okt. under Bibliotekdagen i Molde dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015. Prisen tildeles et bibliotek (folke-, skole- eller enkeltpersoner) som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Møre og Romsdal. Kriterier for utdelingen kan være spennende tiltak som er gjort i forbindelse med … Les meir om Kom med forslag til Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015

Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Det har vært avholdt årsmøte i NBF, avd. Møre og Romsdal 27. okt. 2014. Styresammensetningen ser slik ut etter konstituerende styremøte :  Leder: Annette Koch, Smøla folkebibliotek (2014-2015) E-post: annette.koch@smola.kommune.no mobil: 41455913 Leder er på valg hvert år Nestleder og webansvarlig: Elisabeth Soleim, Kristiansund bibliotek (2013-2015)E-post: Elisabeth.Soleim@kristiansund.kommune.no  Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen, Fræna Vgs. (2014-2016) E-post: … Les meir om Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og nåsituasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal Vi som bor i Norge er så heldige at vi har ei biblioteklov. Denne ble revidert i fjor. I målsettingsparagrafen står det bl.a.: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv … Les meir om Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal Tid: Mandag 27. okt.kl.16.30 Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund Årsmøtet avvikles under dag 1 av Bibliotekdagane  Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av 2 referenter Årsmelding Regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne saker Valg Utdeling av Bibliotekprisen Velkommen! Molde, 23.9.2014 For … Les meir om Innkalling til årsmøte 2014