Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Styrearbeidet I perioden 20.02.14 – 27.10.14 har følgende personer hatt disse vervene: Styret: Leder: Evy Sisilie Bergum (til 2014) Nestleder: Elisabeth Soleim (til 2015) Kasserer: Anne Marit Huse (til 2015) Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen (til 2014, på gjenvalg) Styremedlem: Claus Christian Hansen (til 2014, på gjenvalg) Varamedlemmer: Heidi Holen (til 2015) Vigdis Kjørsvik Ødegård (til … Les meir om Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Sted: Quality Grand Hotell, Kristiansund Sak 1. Evy Sisilie Bergum ønsket velkommen til årsmøtet og takker for seg som leder. Hun oppfordrer alle til å gå inn på nettsidene: http://moreromsdal.norskbibliotekforening.no/ og understreker at kommunereformen blir en sentral og viktig sak i tida fremover. Sak 2. Leder Evy Sisilie Bergum gjorde rede for styrets forslag om … Les meir om Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Det har vært avholdt årsmøte i NBF, avd. Møre og Romsdal 27. okt. 2014. Styresammensetningen ser slik ut etter konstituerende styremøte :  Leder: Annette Koch, Smøla folkebibliotek (2014-2015) E-post: annette.koch@smola.kommune.no mobil: 41455913 Leder er på valg hvert år Nestleder og webansvarlig: Elisabeth Soleim, Kristiansund bibliotek (2013-2015)E-post: Elisabeth.Soleim@kristiansund.kommune.no  Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen, Fræna Vgs. (2014-2016) E-post: … Les meir om Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og nåsituasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal Vi som bor i Norge er så heldige at vi har ei biblioteklov. Denne ble revidert i fjor. I målsettingsparagrafen står det bl.a.: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv … Les meir om Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal Tid: Mandag 27. okt.kl.16.30 Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund Årsmøtet avvikles under dag 1 av Bibliotekdagane  Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av 2 referenter Årsmelding Regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne saker Valg Utdeling av Bibliotekprisen Velkommen! Molde, 23.9.2014 For … Les meir om Innkalling til årsmøte 2014

Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal skal på årsmøtet 27. okt. under Bibliotekdagane i Kristiansund dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014. Prisen kan deles ut til et bibliotek i fylket, og vil da bli kalt ”Årets bibliotek”. Her vil det bli lagt vekt på både resultat og aktiviteter, nytenking, synliggjøring m.m. Både folkebibliotek, … Les meir om Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014

Protokoll fra årsmøte i NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014

Årsmøte NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014 Sted: Molde fjordstuer  1.  Leder Vigdis K. Ødegaard ønsket velkommen til årsmøtet. 2.  Innkallingen ble godkjent uten merknader. 3.  Årsmøtet valgte Vigdis K. Ødegaard som møteleder. 4. Elisabeth Soleim og Tina Opsahl Thorstensen ble valgt som referenter. 5. Sekretær Tina Opsahl Thorstensen leste opp årsmeldingen. Kommentarer:  Spørsmål … Les meir om Protokoll fra årsmøte i NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014

Nytt styre i NBF Møre og Romsdal

Torsdag 20. februar 2014 ble det avholdt årsmøte i NBF Møre og Romsdal. Der ble følgende nytt styre valgt for 2014: Evy Sisilie Bergum, leder (Molde bibliotek) Elisabeth Soleim, nestleder (Kristiansund bibliotek) Anne Marit Huse, kasserer (Ålesund bibliotek) Tina Opsahl Thorstensen, sekretær (Biblioteket Fræna vidaregåande) Claus Christian Hansen, styremedlem (Sunndal bibliotek) Styret oppfordrer alle våre medlemmer til å … Les meir om Nytt styre i NBF Møre og Romsdal

Bibliotekfilialen i Spjelkavik reddes

Etter ein overraskande koalisjon i Ålesund bystyre mellom venstresida og Frp vart det i går klart at bibliotekfilialen i Spjelkavik ikkje skal leggast ned. Både biblioteksjefen og NBF har kjempa mot forslaget. Ålesund kommune har eit hovudbibliotek i Ålesund og ein filial i Spjelkavik. Rundt halvparten av kommunens innbyggarar soknar til filialen, men likevel vart … Les meir om Bibliotekfilialen i Spjelkavik reddes