Utlysing av stipend

Se hit alle medlemmer i NBF Møre og Romsdal? Har du veldig lyst til å delta på Det 75. norske bibliotekmøte i mars? Er du skolebibliotekar og kunne tenkt deg å delta på Nordnorsk skolebibliotekseminar og årsmøte i NBF Skole i forkant av Bibliotekmøtet? Da kan du søke stipend hos oss! Send din søknad på … Les meir om Utlysing av stipend

Årsmelding 2015 for Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

1. Medlemmer Lokalforeningen hadde pr. 23.10.2015 132 medlemmer. 63 personlige medlemmer og 69 institusjonsmedlemmer. 2. Det nye styret ble konstituert med følgende funksjoner Leder: Annette E. Koch (2014-2015) Nestleder/web: Elisabeth Solheim (2013-2015) Sekretær: Tina O. Thorstensen (2014-2016) Kasserer: Anne Marit Huse (2013-2015) Styremedlem: Claus Christian Hansen (2014-2016) Vara: Heidi Holen, Volda vgs. (2013-2015) Vara: Vigdis … Les meir om Årsmelding 2015 for Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte 2015

Tid: Onsdag 28. oktober kl. 15.00 – 16.00 Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde Årsmøtet avvikles rett etter Bibliotekdagen 2015 i Møre og Romsdal 15:00 – 15:30: Utdeling av Bibliotekprisen i Møre og Romsdal 15:30 – 16:00: Årsmøte i NBF Møre og Romsdal Saksliste Utdeling av Bibliotekprisen 2015 Åpning av Årsmøtet Godkjenning av innkalling og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2015

Kom med forslag til Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal skal på årsmøtet 28. okt. under Bibliotekdagen i Molde dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015. Prisen tildeles et bibliotek (folke-, skole- eller enkeltpersoner) som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Møre og Romsdal. Kriterier for utdelingen kan være spennende tiltak som er gjort i forbindelse med … Les meir om Kom med forslag til Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2015

Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Styrearbeidet I perioden 20.02.14 – 27.10.14 har følgende personer hatt disse vervene: Styret: Leder: Evy Sisilie Bergum (til 2014) Nestleder: Elisabeth Soleim (til 2015) Kasserer: Anne Marit Huse (til 2015) Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen (til 2014, på gjenvalg) Styremedlem: Claus Christian Hansen (til 2014, på gjenvalg) Varamedlemmer: Heidi Holen (til 2015) Vigdis Kjørsvik Ødegård (til … Les meir om Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Sted: Quality Grand Hotell, Kristiansund Sak 1. Evy Sisilie Bergum ønsket velkommen til årsmøtet og takker for seg som leder. Hun oppfordrer alle til å gå inn på nettsidene: http://moreromsdal.norskbibliotekforening.no/ og understreker at kommunereformen blir en sentral og viktig sak i tida fremover. Sak 2. Leder Evy Sisilie Bergum gjorde rede for styrets forslag om … Les meir om Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Det har vært avholdt årsmøte i NBF, avd. Møre og Romsdal 27. okt. 2014. Styresammensetningen ser slik ut etter konstituerende styremøte :  Leder: Annette Koch, Smøla folkebibliotek (2014-2015) E-post: annette.koch@smola.kommune.no mobil: 41455913 Leder er på valg hvert år Nestleder og webansvarlig: Elisabeth Soleim, Kristiansund bibliotek (2013-2015)E-post: Elisabeth.Soleim@kristiansund.kommune.no  Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen, Fræna Vgs. (2014-2016) E-post: … Les meir om Styret i NBF Møre og Romsdal 2014-2015

Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og nåsituasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal Vi som bor i Norge er så heldige at vi har ei biblioteklov. Denne ble revidert i fjor. I målsettingsparagrafen står det bl.a.: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv … Les meir om Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal Tid: Mandag 27. okt.kl.16.30 Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund Årsmøtet avvikles under dag 1 av Bibliotekdagane  Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av 2 referenter Årsmelding Regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne saker Valg Utdeling av Bibliotekprisen Velkommen! Molde, 23.9.2014 For … Les meir om Innkalling til årsmøte 2014

Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014

Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal skal på årsmøtet 27. okt. under Bibliotekdagane i Kristiansund dele ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014. Prisen kan deles ut til et bibliotek i fylket, og vil da bli kalt ”Årets bibliotek”. Her vil det bli lagt vekt på både resultat og aktiviteter, nytenking, synliggjøring m.m. Både folkebibliotek, … Les meir om Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2014