Merkelapparkiv: Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017 Tid: Onsdag 20. september kl. 17.00–18.00. Stad: Hotel Scandic Parken, Ålesund Årsmøtet vert gjennomført etter fyrste dag av Bibliotekdagane 2017, som er eit samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. Saksliste: Utdeling av bibliotekprisen 2017 Opning av årsmøtet Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Rekneskap Budsjettforslag Verkeplan for komande periode … Les meir om Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 Tid: Mandag 12. september kl. 15.30 – 16.15 Sted: Scandic Hotel Kristiansund Årsmøtet avholdes etter dag 1 av Bibliotekdagene 2016, som er et samarbeid med Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. Saksliste: Åpning av årsmøtet Konstituering ¤ Valg av møteleder ¤ Valg av to referenter Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Regnskap … Les meir om Innkalling til årsmøte 2016

Årsmelding 2015 for Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

1. Medlemmer Lokalforeningen hadde pr. 23.10.2015 132 medlemmer. 63 personlige medlemmer og 69 institusjonsmedlemmer. 2. Det nye styret ble konstituert med følgende funksjoner Leder: Annette E. Koch (2014-2015) Nestleder/web: Elisabeth Solheim (2013-2015) Sekretær: Tina O. Thorstensen (2014-2016) Kasserer: Anne Marit Huse (2013-2015) Styremedlem: Claus Christian Hansen (2014-2016) Vara: Heidi Holen, Volda vgs. (2013-2015) Vara: Vigdis … Les meir om Årsmelding 2015 for Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Innkalling til årsmøte 2015

Tid: Onsdag 28. oktober kl. 15.00 – 16.00 Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde Årsmøtet avvikles rett etter Bibliotekdagen 2015 i Møre og Romsdal 15:00 – 15:30: Utdeling av Bibliotekprisen i Møre og Romsdal 15:30 – 16:00: Årsmøte i NBF Møre og Romsdal Saksliste Utdeling av Bibliotekprisen 2015 Åpning av Årsmøtet Godkjenning av innkalling og … Les meir om Innkalling til årsmøte 2015

Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Styrearbeidet I perioden 20.02.14 – 27.10.14 har følgende personer hatt disse vervene: Styret: Leder: Evy Sisilie Bergum (til 2014) Nestleder: Elisabeth Soleim (til 2015) Kasserer: Anne Marit Huse (til 2015) Sekretær: Tina Opsahl Thorstensen (til 2014, på gjenvalg) Styremedlem: Claus Christian Hansen (til 2014, på gjenvalg) Varamedlemmer: Heidi Holen (til 2015) Vigdis Kjørsvik Ødegård (til … Les meir om Årsmelding 2014 for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal

Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Sted: Quality Grand Hotell, Kristiansund Sak 1. Evy Sisilie Bergum ønsket velkommen til årsmøtet og takker for seg som leder. Hun oppfordrer alle til å gå inn på nettsidene: http://moreromsdal.norskbibliotekforening.no/ og understreker at kommunereformen blir en sentral og viktig sak i tida fremover. Sak 2. Leder Evy Sisilie Bergum gjorde rede for styrets forslag om … Les meir om Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal Tid: Mandag 27. okt.kl.16.30 Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund Årsmøtet avvikles under dag 1 av Bibliotekdagane  Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av 2 referenter Årsmelding Regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne saker Valg Utdeling av Bibliotekprisen Velkommen! Molde, 23.9.2014 For … Les meir om Innkalling til årsmøte 2014

Protokoll fra årsmøte i NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014

Årsmøte NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014 Sted: Molde fjordstuer  1.  Leder Vigdis K. Ødegaard ønsket velkommen til årsmøtet. 2.  Innkallingen ble godkjent uten merknader. 3.  Årsmøtet valgte Vigdis K. Ødegaard som møteleder. 4. Elisabeth Soleim og Tina Opsahl Thorstensen ble valgt som referenter. 5. Sekretær Tina Opsahl Thorstensen leste opp årsmeldingen. Kommentarer:  Spørsmål … Les meir om Protokoll fra årsmøte i NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014