Merkelapparkiv: Pressemeldinger

Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og nåsituasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal Vi som bor i Norge er så heldige at vi har ei biblioteklov. Denne ble revidert i fjor. I målsettingsparagrafen står det bl.a.: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv … Les meir om Uttale fra årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Møre og Romsdal

Bibliotekfilialen i Spjelkavik reddes

Etter ein overraskande koalisjon i Ålesund bystyre mellom venstresida og Frp vart det i går klart at bibliotekfilialen i Spjelkavik ikkje skal leggast ned. Både biblioteksjefen og NBF har kjempa mot forslaget. Ålesund kommune har eit hovudbibliotek i Ålesund og ein filial i Spjelkavik. Rundt halvparten av kommunens innbyggarar soknar til filialen, men likevel vart … Les meir om Bibliotekfilialen i Spjelkavik reddes