Verkeplan

Verkeplan for Norsk Bibliotekforening avdeling Møre og Romsdal 2018:

  • Arbeide for ei vel drive lokalavdeling prega av gode retningslinjer for nye styremedlem, systematisk arbeid og gode rutinar for deling og vidareføring av kunnskap.
  • Samarbeide med Møre og Romsdal fylkesbibliotek om Bibliotekdagane.
  • Arbeide for gode rammevilkår for alle bibliotek i fylket.
  • Bidrage til å vidareutvikle Nasjonal bibliotekdag i fylket.
  • Arbeide aktivt med rekruttering til fylket.